Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Krokodyl morski z historycznych zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie rzuca nowe światło na zasięg geograficzny machimozaurydów w Europie

Rekonstrukcja przyżyciowa machimozauryda z południowo-centralnej Polski autorstwa Stanisława Kuglera. Typowy okaz (cała sylwetka) i MZ VIII Vr-72 (rekonstrukcja głowy).

W jurze, oprócz doskonale znanych szerszej publice plezjozaurów i ichtiozaurów, istniała jeszcze trzecia grupa dużych drapieżnych gadów morskich o szerokim zasięgu geograficznym – Thalattosuchia, zwane popularnie „krokodylami morskimi”. Skamieniałości tych zwierząt są doskonale udokumentowane z zachodnioeuropejskich stanowisk, lecz nasza wiedza o morskich krokodylach na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej jest znacznie uboższa.

W niniejszej pracy redeskrybowany został historyczny okaz MZ VIII Vr-72, reprezentujący rostrum dużego teleozauroida z oksfordzkich warstw Załęcza Wielkiego (Polska południowo-środkowa). Dotychczas okaz ten był niedostępny do szczegółowych badań w wyniku pokrycia większości skamieniałości przez wapień. Po wypreparowaniu okazu i zastosowaniu mikrotomografii komputerowej, możliwe było dokładne zbadanie morfologii pyska i uzębienia, co pozwoliło ustalić, że MZ VIII Vr-72 reprezentuje nie-machimozaurynowego machimozauryda podobnego do Neosteneosaurus edwardsi oraz Proexochokefalos heberti. Preparacja ujawniła ponadto patologiczne wygięcie górnej szczęki tego osobnika, do którego doszło najprawdopodobniej jeszcze za jego życia. Patologia nie prezentuje oznak świeżego złamania, więc zapewne towarzyszyła mu przez długi czas, nie uniemożliwiając jednak pozyskiwania pokarmu.

Wirtualny skan rostrum okazu MZ VIII Vr-72, uzyskany za pomocą mikrotomografii komputerowej (mikro-CT).

Okaz będzie można zobaczyć w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie jeszcze w kwietniu br.

𝐙𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐝𝐨 𝐥𝐞𝐤𝐭𝐮𝐫𝐲 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐲:
Weryński Ł., Błażejowski B., Szczygielski T., Young M.T. 2024. The first occurrence of machimosaurid crocodylomorphs from the Oxfordian of south-central Poland provides new insights into the distribution of macrophagous teleosauroids. PeerJ 12:e17153 DOI 10.7717/peerj.17153

Krokodyl morski z historycznych zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie rzuca nowe światło na zasięg geograficzny machimozaurydów w Europie