Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

mgr Alicja Pielińska

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Muzealniczych przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe:

Paleobotanika, muzealnictwo.

Kontakt:

apielinska@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Kustosz muzealny

Opracowywanie zbiorów inkluzji roślinnych w bursztynie oraz naturalnych form bursztynu.

Koordynatorka wspólnego projektu badawczego PAN Muzeum Ziemi w Warszawie i Instytutu Nauk Geologicznych NANU w Kijowie Złoża i właściwości bursztynu, (2018–2020), prowadzonego w ramach współpracy dwustronnej między PAN i NANU.

Koordynatorka wspólnego projektu badawczego PAN Muzeum Ziemi w Warszawie i Instytutu Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Szlaki bursztynowe. Naukowo-metodyczne podstawy racjonalnego wykorzystania złóż bursztynu, (2015–2017), prowadzonego w ramach współpracy dwustronnej między PAN i NANU.

Udział w pracach dydaktycznych, popularyzatorskich, wystawienniczych i redakcyjnych.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

2019

Pielińska A., Pieliński A., Rajska M. 2019: 60-lecie działalności Muzeum Ziemi w Warszawie w strukturze Polskiej Akademii Nauk. Unikatowe zbiory bursztynu. [60 years of the Museum of the Earth in Warsaw within the structure of the Polish Academy of Sciences. Unique amber collections], Przegląd Geologiczny 67 (12): 961–963.

2018

Pielińska A., Pieliński A. 2018: Bigger and the largest amber products. Fides et Ratio. Kwartalnik Naukowy 2 (34): 352–367.

Kosmowska-Ceranowicz B., Pielińska A. 2018: Infrared spectra of amber and other resins – results of research of by Vladas Katinas, 1988. W: Wagner-Wysiecka E., Szwedo J., Sontag E., Sobecka A., Czebreszuk J., Cwaliński M. 2018: International Symposium „Amber. Science and art”, Gdańsk, Poland, 22–23 March 2018. Abstracts. Gdańsk International Fair Co. (MTG SA), Gdańsk: 124–128.

Pielińska A. 2018: From the research of the Baltic amber flora. W: Wagner-Wysiecka E., Szwedo J., Sontag E., Sobecka A., Czebreszuk J., Cwaliński M. 2018: International Symposium „Amber. Science and art”, Gdańsk, Poland, 22–23 March 2018. Abstracts. Gdańsk International Fair Co. (MTG SA), Gdańsk: 48.

Pielińska A. Z flory paleogeńskich lasów bursztynodajnych według profesor Hanny Czeczott, 1961. W: Kwiatkowska K., Pielińska A.: PAN Muzeum Ziemi. XXXII Spotkanie Badaczy Bursztynu „W 70-lecie działalności Muzeum Ziemi”. Muzeum Ziemi /Konferencje naukowe / Streszczenia referatów 35: 17–21.

Kosmowska-Ceranowicz B., Pielińska A. 2018: „Widma w podczerwieni bursztynu i innych żywic – wyniki badań Władasa Katinasa, 1988”. W: Kwiatkowska K., Pielińska A.: PAN Muzeum Ziemi. XXXII Spotkanie Badaczy Bursztynu „W 70-lecie działalności Muzeum Ziemi”. Muzeum Ziemi / Konferencje naukowe / Streszczenia referatów 35: 7–8.

Pielińska A., Szczepaniak K. 2018. Z badan flory bursztynu bałtyckiego. W: Kwiatkowska K., Pielińska A.: PAN Muzeum Ziemi. XXXII Spotkanie Badaczy Bursztynu „W 70-lecie działalności Muzeum Ziemi”. Muzeum Ziemi / Konferencje naukowe / Streszczenia referatów 35: 13–16.

2017

Maliszewski K., Marciniak-Maliszewska B., Kupryjanowicz J., Pielińska A. 2017: Kryształy na powierzchniach bursztynu bałtyckiego ze znalezisk plażowych. W: Kosmowska-Ceranowicz B., Sobecka A., Sontag E. (red.): Bursztyn: złoża – właściwości – kolekcje. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Badaczy Bursztynu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Gdańsk. 68–70.

Pielińska A., Gronuś-Dutko B. 2017: Bursztyn w wybranych zbiorach muzealnych w Polsce. W: Kosmowska-Ceranowicz B., Sobecka A., Sontag E. (red.): Bursztyn: złoża – właściwości – kolekcje. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Badaczy Bursztynu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Gdańsk. 179–181, 217.

Pielińska A., Gronuś-Dutko B. 2017: Wystawa „Skarb Bałtyku. Bursztyn w lecznictwie” w Muzeum Farmacji w Warszawie. W: Kosmowska-Ceranowicz B., Sobecka A., Sontag E. (red.): Bursztyn: złoża – właściwości – kolekcje. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Badaczy Bursztynu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Gdańsk. 186–187.

Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A., Kazubski M. 2017: Metody ekspozycji zbiorów geologicznych – z doświadczeń pracowników PAN Muzeum w Warszawie. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzea geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja – w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana”. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych, 30–31.03.2017 r. Streszczenia referatów: 18–19.

Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A., Kazubski M. 2017: Methods of exposition of geology collections in the experience of employees of PAN Museum in Warsaw. W: The International Scientific Conference „Geological museums. Collections, expositions, popularization – on the 100th birthday of Eufrozyn Sagan”, Old Mine Science and Art Centre in Wałbrzych, Wałbrzych, 30–31.03.2017. Abstracts: 13–14.

Pielińska A., Szczepaniak K., Pieliński A. 2017: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie; Dział Bursztynu – „Warszawskie Zbiory Bursztynu”; „Bursztynowy las i jego mieszkańcy” – Stoisko Nr C 430 [wystawa PAN Muzeum Ziemi w Warszawie]. W: Amberif 2017. Katalog/ Catalogue. 23. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich/ International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk: 239.

Pielińska A. 2017: Las bursztynowy – rekonstrukcje i wizje artystyczne. W: Kwiatkowska K., Pielińska A. (red.): XXXI Spotkanie Badaczy Bursztynu „Stan badań bursztynu w Polsce”. Streszczenia referatów. PAN Muzeum Ziemi / Konferencje naukowe / Streszczenia referatów 34: 20–21.

2016

Pielińska A., Pieliński A. 2016: Surowiec bursztynowy – naturalne formy sukcynitu w zbiorach PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. W: Gazda L. (red.): Lubelski bursztyn, znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: 52–57.

Pielińska A. 2016: Bibliografia publikacji profesor dr hab. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz – z Okazji 60-lecia pracy zawodowej w Muzeum Ziemi. W: [Kwiatkowska K.] (red.): Stan badań bursztynu w Polsce. Muzeum Ziemi / Konferencje naukowe / Streszczenia referatów 33: 39–60.

2015

Pielińska A. 2015: 130. Rocznica urodzin docenta dr. hab. Adama Chętnika, badacza bursztynu. 130th anniversary of the birth of the amber researcher Dr Adam Chętnik. Bursztynisko 37: 42–46.

Pielińska A. 2015: Prace o bursztynie – dorobek doc. dr. hab. Adama Chętnika w Dziale Bursztynu Muzeum Ziemi PAN. W: Kwiatkowska K., Kosmowska-Ceranowicz B. (red.): XXIX Spotkanie Badaczy Bursztynu „Nowości o bursztynie”. Streszczenia referatów. PAN Muzeum Ziemi/ Konferencje Naukowe / Streszczenia Referatów 32: 3–4.

[Pielińska A., Pieliński A.] 2015: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie; Dział Bursztynu – „Warszawskie Zbiory Bursztynu”; „Bursztyn w medycynie i kosmetyce” – stoisko „Bursztynowa apteka”. W: Ambermart. 16. Międzynarodowe Targi Bursztynu. International Amber Fair 2015. Gdańsk, Poland, 27–29.08, AMBEREXPO. Katalog: 110.

2013

Arabas I., Pielińska A., Popiołek J. 2013. Leczenie bursztynem dawniej i dziś. Treatment with amber in the old times and nowadays. Farmacja Polska 6 (1): 32–36.

Maliszewski K., Marciniak-Maliszewska B., Kupryjanowicz J., Pielińska A. 2013: Gypsum crystals on surface of Baltic amber from beach findings. W: Kosmowska-Ceranowicz B., Gierłowski W., Sontag E. (eds): The International Amber Researcher Symposium. Amber. Deposits–Collections–The market. Gdańsk, Poland, 22–23.03.2013. Summaries: 8–9.

Pielińska A. 2013: Bursztyn w medycynie. W: Złoto Srebro Czas 2013, 4–6 października 2013. Katalog Wystawców: 32–33.

Pielińska A., Gronuś-Dutko B. 2013: Amber in collections of Polish museums. W: Kosmowska-Ceranowicz B., Gierłowski W., Sontag E. (eds): The International Amber Researcher Symposium. Amber. Deposits–Collections–The market. Gdańsk, Poland, 22–23.03.2013. Summaries: 88–90.

Pielińska A., Gronuś-Dutko B. 2013: Exhibition Amber in medicine in Museum of the Pharmacy in Warsaw, April – November 2012. W: Kosmowska-Ceranowicz B., Gierłowski W., Sontag E. (eds): The International Amber Researcher Symposium. Amber. Deposits–Collections–The market. Gdańsk, Poland, 22–23.03.2013. Summaries: 90–92.

Pielińska A., Szczepaniak K. 2013: Adam Chętnik w świetle materiałów archiwalnych z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. W: Kwiatkowska K., Kosmowska-Ceranowicz B. (red.): PAN Muzeum Ziemi / Konferencje naukowe / Streszczenia referatów 30: 5–6.

Pielińska A., Szczepaniak K. 2013: „Amber imitations and counterfeit products of organic inclusions in amber from several museum collections”. W: Kostjaszowa Z. (red.): Amber and its imitations. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Kaliningrad, 27 June 2013. Kaliningrad Regional Amber Museum, Kaliningrad: 64–70.

2012

Arabas I., Popiołek J., Pielińska A. 2012: Bursztyn leczniczy i magiczny. Panacea, kwiecień–czerwiec 2012: 32–33.

Arabas I., Pielińska A., Popiołek J. 2012: Skarb Bałtyku. Manager Apteki 3: 72–73.

Maliszewski K., Marciniak-Maliszewska B., Kupryjanowicz J., Pielińska A. 2012: Formy krystaliczne na powierzchni bursztynu bałtyckiego. Prace Muzeum Ziemi 50: 67–76.

Pielińska A., Puźniak I. 2012: Wystawy czasowe i objazdowe ze zbiorów bursztynu Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 1951–2012. Prace Muzeum Ziemi 50: 35–38.

Pielińska A. 2012: Natural forms of amber collected in the Museum of the Earth Polish Academy of Sciences in Warsaw – provenience and classification of collection. Prace Muzeum Ziemi 50: 77–82.

Pielińska A., Sukaczewa I., Kupryjanowicz J. 2012: Kolekcja inkluzji roślinnych w bursztynie bałtyckim ze zbiorów Instytutu Paleontologicznego Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Prace Muzeum Ziemi 50: 111–116.

Popiołek J., Pielińska A., Arabas I. 2012: Skarb Bałtyku. Bursztyn w lecznictwie. Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Muzeum Farmacji im. A. Leśniewskiej: 1–14, Warszawa.

Popiołek J., Pielińska A., Arabas I. 2012: Treasure of the Baltic Sea. Amber and medicine. Branch of the Historical Museum of Warsaw The Antonina Leśniewska Museum of Pharmacy: 1–14, Warsaw.

2011

Pielińska A. 2011: Rośliny ze zbiorowisk leśnych paleogenu oznaczone na podstawie inkluzji w bursztynie bałtyckim ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W: Konferencja naukowa „Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej”. Referaty i postery: 77, Warszawa, 23–24 listopada 2011. PIG–PIB, Warszawa.

Pielińska A.: Modern tourist route „Amber in the collections of Polish museums”. [W:] Kostjaszowa Z. (red.): Trade routes of amber. Materials of the International research and Practice conference. Kaliningrad: 81–89.

Пелиньская А. 2011: Янтарные пути в собраниях и на экспозициях музеев в Польше. [W:] Тези доповідей Третьої Міжнародної науково-практичної конференції Український бурштиновий світ „Вурштиновий шлях – історія і сучасніст”, 19–21 жовтня 2011, Рівне: 19–21.

2010

Pielińska A., Kupryjanowicz J. 2010: Las bursztynowy. [W:] Kosmowska-Ceranowicz B., Leciejewicz K., Kwiatkowska K., Pielińska A., Kupryjanowicz J.: Magia bursztynu. Przewodnik z katalogiem wystawy objazdowej z Warszawskich Zbiorów Bursztynu: 8–15. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz.

Pielińska A. 2010: Naturalne formy bursztynu ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – historia, stan opracowania, katalog. Praca dyplomowa, Podyplomowe Studia Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego: 1–96.

Pielińska A. 2010: Trzy bryły bursztynu ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – różne sposoby prezentacji. Podyplomowe Studia Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

2008

Pielińska A. 2008: Rodziny i rodzaje roślin z eoceńskich lasów bursztynodajnych według spisu profesor Hanny Czeczott z roku 1961 „Skład i wiek flory bursztynów bałtyckich”. Families and genera of the Eocene amberiferous forests after the list by professor Hanna Czeczott, 1961 „The flora of the Baltic amber and its age”. Bursztynisko 30: 20–22.

Kwiatkowska K., Pielińska A. 2008: Spotkania badaczy bursztynu organizowane lub współorganizowane przez Dział bursztynu Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Amber Meetings organized and co-organized by Amber Division of the Museum of the Earth PAS, Warsaw. W: Kosmowska-Ceranowicz B.: Spotkania badaczy bursztynu w Muzeum Ziemi w latach 1951–2007. Z okazji Jubileuszu 60-lecia Muzeum Ziemi (1948–2008). Amber Researchers’ Meetings in the Museum of the Earth PAS, 1951-2007. Marking the Museum of the Earth’s 60th anniversary (1948–2008). Prace Muzeum Ziemi 49: 12–18.

Kupryjanowicz J., Pielińska A. 2008: Dar Andrzeja Wiszniewskiego w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Bursztynisko 29, 18–19; The gift from Andrzej Wiszniewski at the Museum of the Earth of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Bursztynisko 29: 43–44.

Pielińska A. 2008: Hanna Czeczott „Skład i wiek flory bursztynów bałtyckich” 1961, po latach. Bursztynisko 29: 19–20.

Pielińska A. 2008: Hugo Wilhelm Conwentz (1855–1922) – twórca, kustosz i badacz gdańskiej kolekcji inkluzji roślinnych w bursztynie. Bursztynisko 31: 44–46.

2007

Pielińska A. 2007: XXI Spotkanie badaczy bursztynu w Muzeum Ziemi PAN, Warszawa, 5 grudnia 2006 roku. The 21st amber researchers’meeting at the Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences (PAN), Warsaw, 5 December 2007. Bursztynisko 27: 8–10, 32–34.

Pielińska A., Kupryjanowicz J. 2007: Las bursztynowy. [W:] Kosmowska-Ceranowicz B., Leciejewicz K., Kwiatkowska K., Pielińska A., Kupryjanowicz J.: Dzieje i blask bursztynu. Przewodnik z katalogiem wystawy objazdowej z Warszawskich Zbiorów Bursztynu: 8–15. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Wieluń: 7–12, 24–27.

Pielińska A., Kwiatkowska K. 2007: Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy oraz Europejskie Święto Bursztynu w Wieluniu. Bursztynisko 28: 11–12.