Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

mgr Bożena Rudnicka

W Muzeum Ziemi pracuje od 1991 roku.

Zainteresowania naukowe:

Ochrona przyrody nieożywionej, badania głazów narzutowych.

Kontakt:

brudnicka@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Kustosz

Od roku 2005 kierownik Działu Popularyzacji.

Koordynacja prac popularyzatorsko-oświatowych oraz różna działalność wystawiennicza.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Rudnicka B., Kardaś R., Bogdaszewska Z. 2001: Co nam zostawił lodowiec? Olsztyn.