Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

mgr Dariusz Nast

Zainteresowania naukowe:

Biologia, paleoekologia i tafonomia bezkręgowców morskich.

Ssaki plejstocenu.

Kontakt:

dnast@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Adiunkt muzealny

Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

Opracowywanie i porządkowanie kolekcji bezkręgowców znajdujących się w zbiorach Muzeum Ziemi.

Konserwacja okazów paleontologicznych.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Bijak G., Nast D. 2007: Małże kimerydu obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i ich przydatność w określaniu warunków środowiska sedymentacji. W: Żylińska A. (Red.) Granice Paleontologii, XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Św. Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007 (Materiały konferencyjne), 75-78. Wydział Geologii UW, Warszawa.