Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

mgr Ewa Nosowska

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Muzealniczych przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe:

Taksonomia, paleoekologia i paleogeografia ślimaków mioceńskich.

Kontakt:

enosowska@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Kustosz

Projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej Muzeum Ziemi: Fauna (mięczaki) Paratetydy i prowincji Atlantyckiej.

Opracowywanie i dokumentowanie kolekcji bezkręgowców znajdujących się w zbiorach Muzeum Ziemi.

Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych, popularyzatorskich i wystawienniczych.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Nosowska E. 1997: Asteroids from the Nawodzice Sands (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 47 (3–4), pp. 225–241.

Nosowska E. 2016: A new, permanent exhibition: “From the geological past of the Earth” at the PAS Museum of the Earth. Annual Report of the Polish Academy of Sciences 2016, pp. 92–94.

Kowalski R., Krawczyński C., Nast. D., Nosowska E., Ryszkiewicz M., Studencka B., Szczęsny R. 2016: Wystawa “Z przeszłości geologicznej Ziemi”. Exhibiton “From the geological past of the Earth”. Red. E. Nosowska, A. Pielińska, B. Studencka. Opracowania dokumentacyjne 30. PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, s. 1–54.

Nosowska E. 2020: Gastropods [Trochoidea: Trochidae Rafinesque, 1815 and Calliostomatidae Thiele, 1924 (1847)] from the middle Miocene of Ukraine, Central Paratethys, Acta Geologica Polonica, 70 (4), pp. 453–528. DOI: 10.24425/agp.2019.126462