Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Pracownik Działu Bursztynu od 1991 roku.

Kierownik Działu Bursztynu od 2011 roku.

Kontakt:

kkwiatkowska@mz.pan.pl

Zainteresowania naukowe:

Wykorzystanie bursztynu w neolicie i wczesnej epoce brązu. Opracowała kolekcję wyrobów z bursztynu od archeologicznych do współczesnych. Konserwacja bursztynu.

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Adiunkt muzealny. Odpowiedzialna za kolekcje: wyrobów z bursztynu bałtyckiego, imitacji, brył, odmian oraz za doraźną konserwację okazów.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Gula M., Kwiatkowska K. 1994: Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne. Część 2 Bursztyn w archeologii (1874-1993),Oficyna Wydawnicza Sadyba, Warszawa.

Kwiatkowska K. 1996: Bursztynowe ozdoby pradziejowe i wczesnośredniowieczne w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (z katalogiem). Prace Muzeum Ziemi 44, 77-126.

Kwiatkowska K. 1997: Bernstein in den Schriften der Königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg (1860-1939). Metalla, Sonderheft. 29-38.

Leciejewicz K., Kwiatkowska K. 2005: Odkrywane piękno bursztynu. Katalog kolekcji odmian i wyrobów Warszawskich Zbiorów Bursztynu, Warszawa.

Kwiatkowska K. 2005: Wybrane metody konserwacji bursztynu. W: Bursztyn poglądy opinie, 104-107. Gdańsk-Warszawa.

Kwiatkowska K. 2011: Bursztynnictwo w pradziejach Polski. Złoto Srebro Czas 2011. Katalog wystawców: 30-31

Kwiatkowska K. 2012: Tradycje bursztynnicze w pradziejach dorzecza Wisły i Odry. Warsztaty, składy i nekropolie. W: Kosmowska-Ceranowicz B., Gontarska W. (red.), Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem, 8-10.

Kwiatkowska K. 2012: Fabryka Braci Bernsteinów w Ostrołęce. W: Kosmowska-Ceranowicz B., Gontarska W. (red.), Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem, 15-16.

Kwiatkowska K. 2012: Ekspozycje bursztynu na targach Złoto Srebro Czas. Prace Muzeum Ziemi 50, 39-44.