Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

mgr Krzysztof Maliszewski

Pracownik Działu Zbiorów Mineralogicznych i Petrograficznych od 2010 r.

Zainteresowania naukowe:

Geochemia i mineralogia śląsko-krakowskich złóż rud cynku i ołowiu.

Kamień budowlany w architekturze Warszawy.

Kontakt:

kmaliszewski@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Asystent muzealny

Opracowywanie i porządkowanie kolekcji mineralogicznych w zbiorach Muzeum Ziemi.

Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych i wystawienniczych.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Rokita H., Maćkowska R., Maliszewski K. 2012: Występowanie soli w przyrodzie. Chemia w szkole 4/2012, 19-23.

Maliszewski K., Marciniak-Maliszewska B., Kupryjanowicz J., Pielińska A. 2012: Kryształy gipsu na powierzchniach bursztynu. Prace Muzeum Ziemi 50, 67-76.