Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Naukowcy z Krakowa i Wrocławia z wizytą w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

W tym tygodniu PAN Muzeum Ziemi w Warszawie gości zespół paleontologów z Zakładu Paleozoologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Naukowcy pod kierownictwem Profesora Krzysztofa Stefaniaka badają szczątki dużych ssaków plejstocenu i holocenu z bogatej kolekcji Muzeum Ziemi. Współpraca badaczy pomoże w rozwiązaniu wszelkich zagadek dotyczących wymarłej megafauny z terenów Polski.