Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Od pierwszej rośliny do pierwszego lasu na Ziemi

Podczas lekcji staramy się uzmysłowić dzieciom, że świat, który nas otacza, ulega ciągłym przemianom i stanowi tylko jeden z etapów w historii Ziemi; poruszamy zagadnienia związane z paleogeografią (w tym z „wędrówką” kontynentów) oraz wstępnie zapoznajemy z podziałem dziejów Ziemi.

Dzieci mają możliwość poznania świata roślin minionych epok. Dowiadują się, jak powstają skamieniałości roślinne i jakie są ich rodzaje. Dzięki rekonstrukcjom krajobrazów i pokrojom wymarłych roślin mogą prześledzić przemiany roślinności od czasów, kiedy na lądach pojawiły się pierwsze rośliny, po czasy, kiedy na rozległych obszarach kuli ziemskiej zapanowały bujne zbiorowiska leśne.

W czasie zajęć prezentowane są liczne okazy szczątków roślin sprzed ok. 300 mln lat (m.in. odciski liści paproci, odciski gałązek i uwęglone szczątki kory drzewiastych widłakowych, ośródki pni kalamitów). Lekcja pozwala poznać karboński las, który, jak pisał w 1948 roku paleobotanik – profesor Mikołaj Kostyniuk, to „puszcza jakby złym czarem objęta”, z której „nie dochodzą prawie żadne odgłosy życia, nie zabrzmi śpiew czy choćby tylko krzyk ptaka” i której „jednostajnej zieleni nie ożywia nigdzie barwna plama kwiecia”.