Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w zakresie: naprawy rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich tarasu parteru oraz zadaszenia tarasów 2-go piętra, budynku Muzeum Ziemi w Warszawie adres: Aleja Na Skarpie 27.

  1. MZ-ZP-4-2017 ogłoszenie
  2. MZ-ZP-4-2017 ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenie
  3. MZ-ZP-4-2017 ZAŁĄCZNIK NR 3 wykaz robót
  4. MZ-ZP-4-2017 ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz uprawnionych pracowników
  5. MZ-ZP-4-2017 ZAŁĄCZNIK NR 5 wzór umowy
  6. Dokumentacja budowlano – wykonawcza
  7. MZ-ZP-4-2017 ZAŁĄCZNIK NR 1 oferta
  8. przedmiar str 1 przedmiar str 2