Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi

Lekcja jest prowadzona z wykorzystaniem bogatej kolekcji dydaktycznej skał, minerałów i skamieniałości. Możliwość obcowania z oryginalnymi okazami znacznie ułatwia młodzieży zrozumienie wielu zagadnień z zakresu geologii, geografii oraz historii życia na Ziemi.

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi typami skał budujących skorupę ziemską, minerałami skałotwórczymi oraz procesami kształtującymi oblicze Ziemi. Dowiedzą się także, czym zajmuje się paleontologia, jak powstawały skamieniałości i jakie organizmy zamieszkiwały naszą planetę przed milionami lat.

Lekcja jest wzbogacona prezentacją multimedialną, dzięki której młodzież może poznać rekonstrukcje i współczesnych krewnych dawno wymarłych zwierząt lub zobaczyć, jak wygląda wnętrze wulkanu.

C. Krawczyński