Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

/tajemnice paleobotaniki

Podczas cyklu spotkań z dr. Rafałem Kowalskim – kierownikiem Działu Paleobotaniki w PAN Muzeum Ziemi, poznamy dziedzinę paleobiologii, jaką jest paleobotanika. Omówimy skamieniałości roślinne, powstawanie, typy fosylizacji i rodzaje szczątków roślinnych, a także ich występowanie w Polsce. Poznamy podstawowe metody badań skamieniałości roślinnych i zastosowanie badań paleobotanicznych, a także przebieg ewolucji roślin

lądowych w oparciu o zapis kopalny. W końcu wybierzemy się w naukową podróż do lasów karbońskiego i mioceńskiego.