Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

/WARSZAWA W BUDOWIE W PAN MUZEUM ZIEMI /SPOTKANIE / WARSZAWA W EPOCE LODOWCOWEJ / 23.09.2023

15. edycja WARSZAWY W BUDOWIE, po raz pierwszy w nowej formule: wystawa i festiwal organizowane są w tym roku przez Muzeum Warszawy. Tegoroczna odsłona, która odbędzie się pod hasłem Zimno już było, zajmie się kwestią rosnących temperatur, przyjrzy strategiom radzenia sobie z upałem w mieście i opowie o naszej relacji ze Słońcem, która od fascynacji przerodziła się w strach. W wydarzeniu swój udział będzie miało również PAN Muzeum Ziemi!

23 września 2023 o godz. 13.00 zapraszamy do PAN Muzeum Ziemi na spotkanie „Warszawa w epoce lodowcowej”, które poprowadzą dr Michał Loba z Działu Paleozoologii PAN MZ i Grzegorz Skrzyński z Działu Paleobotaniki PAN MZ.

Zmiany klimatu nie są dla obszaru Warszawy czymś nowym. Dużo wolniej niż obecnie, w plejstocenie klimat zmieniał się cyklicznie, od ciepłych interglacjałów, po mroźne glacjały i z powrotem. Jednym z najbardziej rzetelnych „paleotermometrów” są profile pyłkowe informujące o zmianach szaty roślinnej. Podczas wydarzenia można będzie samemu zajrzeć pod mikroskop i nauczyć się rozpoznawać najbardziej charakterystyczne pyłki roślin. Rośliny są z kolei pokarmem dla roślinożerców, tak że zachowane w osadach szczątki zwierzęce również mogą nam wiele powiedzieć o tym, jak zmieniał się klimat. Na naszym spotkaniu, kości tych zwierząt będzie można dotknąć i obejrzeć z każdej strony.

Prowadzący spotkanie:
Dr Michał Loba – Dział Paleozoologii PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – dr Loba pracował naukowo nad histologią kości i trybem życia triasowych metopozaurów, a na potrzeby doktoratu zajmował się jurajskimi rozgwiazdami i wężowidłami. Wielką pasją dr Loby jest jednak ewolucja ssaków kopytnych, a także zmiany środowiska przyrodniczego w plejstocenie.

Mgr Grzegorz Skrzyński – Dział Paleobotaniki PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Zawodowo interesuje się archeobotaniką oraz paleobotaniką neogenu i czwartorzędu.

Festiwal Warszawa w Budowie trwa od 22 września do 22 października 2023 roku. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Partnerem projektów PAN Muzeum Ziemi jest KGHM to my

WARSZAWA W BUDOWIE W PAN MUZUEM ZIEMI
/SPOTKANIE / WARSZAWA W EPOCE LODOWCOWEJ
23.09.2023 / 13.00
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Aleja Na Skarpie 27
/wstęp wolny