Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

XXI Festiwal Nauki w PAN Muzeum Ziemi

25 – 29 września 2017

Podczas tegorocznego Festiwalu Nauki Dział Popularyzacji Nauk Geologicznych PAN Muzeum Ziemi przygotował cieszące się ogromnym zainteresowaniem zajęcia dla uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej. Nasza opowieść kryjąca się pod tajemniczym tytułem „Świadkowie epoki lodowej” dotyczyła głazów narzutowych Warszawy.

Lekcja połączona z warsztatami rozpoczynała się od 20 minutowego wykładu, podczas którego uczniowie wprowadzeni zostali w tematykę zlodowaceń (podział oraz zasięgi zlodowaceń na terenie Polski). Następnie omówione zostały kierunki transportu głazów narzutowych, przeniesionych przez lądolód na teren Polski oraz najciekawsze i najcenniejsze pod względem przyrodniczym głazy narzutowe Warszawy.

W części warsztatowej młodzież nauczyła się rozpoznawać główne typy skał i ich zastosowania. Ciekawym urozmaiceniem zajęć było ćwiczenie w terenie – na zewnętrznej ekspozycji głazów narzutowych zgromadzonych przy Muzeum Ziemi – uczniowie mogli zlokalizować wyznaczone głazy narzutowe, określić ich litologię oraz zmierzyć obwód. Grupy, które najlepiej wykonały ćwiczenia zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”Festiwal Nauki”]