Zabytkowe głazy narzutowe

Zabytkowe głazy narzutowe

Zbiór pomnikowych głazów narzutowych, pozyskanych na terenie Warszawy,  reprezentujących różne rodzaje skał przytransportowanych przez lądolód.