Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Zabytkowe głazy narzutowe

Zbiór pomnikowych głazów narzutowych, pozyskanych na terenie Warszawy,  reprezentujących różne rodzaje skał przytransportowanych przez lądolód.