Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Zbiory archiwalne z zakresu Historii Nauk o Ziemi

(około 82 m.b. akt + 599 jedn. + 1966 pozycji w katalogu)

Jedyne w kraju, udokumentowane zbiory muzealne archiwaliów dotyczących dziejów nauk o Ziemi w Polsce. Ich trzonem jest duży zespół spuścizn naukowych wybitnych przedstawicieli nauk geologicznych działających u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku (w tym m.in. szczególnie interesujące materiały archiwalne obejmujące różne dziedziny twórczości tak zasłużonych badaczy jak A. B. Dobrowolski, M. Limanowski, St. Małkowski, zawierające unikatowe źródła rękopiśmienne dotyczące historii nauki i kultury). Opracowywane inwentarze spuścizn wybitnych geologów publikowane są w serii: „Materiały archiwalne z zakresu historii nauk o Ziemi w zbiorach Muzeum Ziemi PAN. Inwentarz spuścizn naukowych”. Dotychczas ukazało się 7 części (1996-2010). Zbiory uzupełniają materiały ikonograficzne i kartograficzne, teczki biograficzne geologów polskich oraz medale i numizmaty.

WYKAZ SPUŚCIZN PAN Muzeum Ziemi [do pobrania]

INWENTARZ I [do pobrania]

INWENTARZ II [do pobrania]

INWENTARZ III [do pobrania]

INWENTARZ IV [do pobrania]

INWENTARZ V [do pobrania]

INWENTARZ VI [do pobrania]

INWENTARZ VII [do pobrania]