Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Wystawy objazdowe

W związku z brakiem zgody Prezesa PAN na zawieranie na rok 2024 umów mających na celu realizację zobowiązań wystawienniczych zewnętrznych, planów badawczo-naukowych, popularyzatorskich i wystawienniczych, w tym wystaw czasowych, informujemy, że aktualnie nie ma możliwości wypożyczenia wystaw i eksponatów ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Władzami PAN.
Zespół PAN Muzeum Ziemi

Bursztyn – jego piękno i dzieje
Minerały i skały ozdobne Polski
Na bursztynowych szlakach
Świat bursztynu
Wystawa objazdowa