Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Bursztyn – jego piękno i dzieje

Muzeum Bursztynu w Krakowie

W Krakowie otwarto prywatne muzeum bursztynu. Amber Museum to 250 m2 powierzchni wystawienniczej w samym centrum Krakowa. W nowoczesnych wnętrzach poznać można fascynujące dzieje bursztynu. Dzięki współpracy PAN Muzeum Ziemi w Warszawie z pomysłodawcą i właścicielem muzeum Tomaszem Mikołajczykiem zobaczyć możemy wystawę  Bursztyn – jego piękno i dzieje.

Wystawa ze zbiorów Muzeum Ziemi i kolekcji Tomasza Mikołajczyka wprowadza zwiedzającego w zagadnienia elementarnej wiedzy o bursztynie. Piękno bursztynu – pokazane zostało poprzez zestawienie brył prezentujących podstawowe odmiany z przykładami sztuki współczesnej i stanowi wstęp do opowieści o jego dziejach. Podczas ostatnich 40 milionów lat bursztyn wędrował w przyrodzie bez udziału człowieka od lepkiej żywicy w lasach Fennoskandii aż do lśniącej bryłki znajdowanej na plażach Bałtyku. Szczegóły tej wędrówki są podstawowym tematem wystawy muzealnej w Krakowie. Tematem dodatkowym są właściwości bursztynu bałtyckiego – opisane oraz zobrazowane fotografią i okazami. Ten dydaktyczny fragment zainteresuje przede wszystkim młodzież szkolną. Wystawę kończy niewielki zbiór żywic kopalnych i subfosylnych świata, które reprezentują inne niż bursztyn bałtycki (=sukcynit) rodzaje żywic.

Mamy nadzieję, że wystawa wzbudzi duże zainteresowanie.

Więcej informacji na www.ambermuseum.eu