Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

/ZABYTEK. CZY ZBYTECZNY? /DEBATA /PIĄTEK, 24.02.2023

 

Zabytek. Czy zbyteczny? / debata

Dobiega końca wystawa „Zabytek zbyteczny? Staropolskie Zagłębie Przemysłowe w fotografii Michała Sieradzana” w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Chociaż na ekspozycji prezentowaliśmy fotografie ukierunkowane regionalnie, to jednak ich przekaz miał charakter uniwersalny. Wystawa wzbudzała kontrowersje i inspirowała do stawiania pytań. Dlatego, w ramach finisażu, chcemy spotkać się z Państwem, by wspólnie, interdyscyplinarnie zastanowić się nad znaczeniem i rolą zabytków we współczesnym świecie, a także nad różnymi (interdyscyplinarnymi) wymiarami naszego dziedzictwa, w tym geo-dziedzictwa, i ich znaczeniu w budowaniu nowoczesnej tożsamości.

Zapraszamy 24 lutego 2023 roku o godzinie 17.00 do PAN Muzeum Ziemi – Willi Pniewskiego (Aleja Na Skarpie 27). Przewodnikami dla naszych rozważań w ramach rozmowy / debaty będą:

Prof. Zbigniew Kobyliński

Archeolog, teoretyk i praktyk zarządzania dziedzictwem kulturowym. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Twórca i dyrektor (w latach 2008–2019) Instytutu Archeologii UKSW. Pracował w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (1979–2015), Służbie Ochrony Zabytków jako zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków (1995–1999) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 1999). Zainteresowania badawcze Profesora to: archeologia i historia Europy od wczesnej epoki żelaza po średniowiecze, teoria i metodologia archeologii, zarzadzanie dziedzictwem kulturowym.

Prof. Leszek Zasztowt

Polski historyk, wykładowca akademicki. Od lat 70. XX wieku związany zawodowo z Instytutem Historii Nauki PAN (wcześniej Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN; w latach 2007–2015 dyrektor Instytutu). Od 1998 pracownik Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Rady Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1991 sekretarz, a od 2010 prezes Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki. Od 2002 członek korespondent, członek zwyczajny i sekretarz generalny w latach 2011–2020 Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a także Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Zainteresowania naukowe Profesora ukierunkowane są na historię Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji XIX-XX w., a także historię nauki.

Dr Monika Stobiecka

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na dwóch kierunkach na Uniwersytecie Warszawskim, historii sztuki (2009-2014) oraz archeologii (2010-2015), studiów doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales”, na programie pilotażowym „Na styku kultury i natury”. Konsultantka naukowa w projekcie „Amplifikacja natury” przygotowywanym na XVII Biennale Architektury w Wenecji 2018 (2018), wykonawczyni w grancie NPRH „Kulturowe Studia Krajobrazowe” (2016-2019), kierowniczka w „Diamentowym Grancie” MNiSW „Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia” (2014-2016). W ciągu ostatnich lat współpracowała z Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Interesuje się studiami muzealnymi, krytycznymi studiami nad dziedzictwem, teorią i metodologią archeologii oraz prądami nowej humanistyki (zwłaszcza zwrotem ku rzeczom i zwrotem cyfrowym).

Dr inż. Waldemar Affelt

Życzliwy recenzent ekspozycji „Zabytek zbyteczny?…”.

Doktor nauk technicznych w specjalności „budownictwo zabytkowe”. Członek Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Konserwatorze Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2012–2016. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie zabytków techniki w specjalizacji „nieruchome zabytki techniki, przemysłu i inżynierii budowlanej” w latach 2013-2016. W latach 1975–84 w pracowni projektowej Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, w latach 1984–87 specjalista w Oddziale Gdańskim PZITB. Od 1987 nauczyciel akademicki na Politechnice Gdańskiej, a od 2011 r. adiunkt w Zakładzie Konserwatorstwa UMK.

oraz autor fotografii prezentowanych na wystawie – Michał Sieradzan

Do zobaczenia!

Anna Piontek

Dyrektorka PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Henryka Milczanowska

Kuratorka wystawy