Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

WSPOMINAMY

Uroczystość Wszystkich Świętych to czas zadumy i wspomnień. Z okresem tym zbiegają się szczególne rocznice w naszym Muzeum, przez co i my zatapiamy się w przeszłość oraz wspominamy tych, którzy odeszli.

Wśród nich: rocznica urodzin nieżyjącego już, wieloletniego dyrektora PAN Muzeum Ziemi, prof. Krzysztofa Jakubowskiego, człowieka o wielkim sercu, świetnego badacza, muzealnika i popularyzatora; rocznica śmierci niebywale punktualnego, a nawet „uroczego” (jak to niektórzy o nim mówili) prof. Tadeusza Jerzego Wojny, członka założyciela Towarzystwa Muzeum Ziemi, jednego z pierwszych pracowników Muzeum Ziemi oraz członka Rady Naukowej Muzeum Ziemi; a także rocznica śmierci dr Ewy Popiel-Barczyk, wieloletniej pracowniczki PAN Muzeum Ziemi oraz badaczki bezkręgowców kopalnych.

Dorobek tych postaci wpisał się w światowy kanon dokonań naukowych, zaś osobowość i pracowitość wzbogaciły nie tylko ludzi, z którymi mieli styczność, ale również i historię naszej placówki!

Cześć ich pamięci!

 

doc. Krzysztof Jakubowski (1937-2011) – geolog, muzeolog, popularyzator nauki. Urodzony w Łodzi, absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1960), na którym w 1967 r. uzyskał stopień doktora. Z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie związał całe swoje zawodowe życie. Pracę w muzeum rozpoczął zaraz po studiach jako asystent. 1 grudnia 1973 r. został mianowany docentem i powołany na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych. Przez ponad trzydzieści lat (1974-2009) dyrektor PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Członek wielu gremiów naukowych i rad muzealnych. Autor ok. 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu geologii, historii nauk o Ziemi, ochrony przyrody i muzealnictwa przyrodniczego. Laureat wielu nagród i odznaczeń, z których najbardziej cenił odznakę zasłużonego dla kultury Warszawy i Nagrodę im. H. Steinhausa za „wybitną, indywidualną działalność organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki”.

Prof. Tadeusz Jerzy Wojno (1884-1971) – polski mineralog, petrograf i krystalograf, profesor Politechniki Warszawskiej. Absolwent Uniwersytetu w Zurychu, habilitowany w Uniwersytecie Warszawskim. Profesor nadzwyczajny od 1920 roku; zwyczajny od 1928 roku. Wykładowca, dziekan, kierownik i twórca licznych instytucji naukowych w ramach polskich uczelni i instytucji muzealnych. Członek licznych gremiów naukowych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wykładowca tajnych Kursów Akademickich. W latach 1949–1955, kontynuując pracę dydaktyczną, pracował w Muzeum Ziemi, będąc inicjatorem i twórcą Kartoteki Minerałów Polskich. 1 października 1960 roku przeszedł na emeryturę, do 1962 roku prowadził wykłady w Politechnice Warszawskiej. Dorobek naukowy Tadeusza Wojno obejmuje ponad 50 publikacji, kilka podręczników z zakresu petrografii. Był osobą niezwykle punktualną, a uczniowie wspominają go jako wspaniałego i uprzejmego człowieka.

Dr Ewa Popiel-Barczyk (1929-2000) – polska muzealniczka i paleontolog. Urodzona w Skałacie na Podolu, absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Związana z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie od 1 września 1954 roku do śmierci. Wyniki prowadzonych przez nią badań bezkręgowców kopalnych, w szczególności jeżowców i ramienionogów publikowane w licznych pracach naukowych w kraju i za granicą weszły do kanonu osiągnięć nauki światowej. Jej kolekcja bezkręgowców kredy i trzeciorzędu z obszaru Polski i świata jest trwałym śladem trudu, jaki włożyła w rozwój nauki, kolekcjonerstwa i muzealnictwa.