Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Chemia minerałów

Wszystkie minerały występujące w przyrodzie są albo pierwiastkami, albo mniej lub bardziej skomplikowanymi związkami chemicznymi. Wiele substancji omawianych na lekcji chemii posiada swoje naturalne odpowiedniki. Na lekcji „Chemia minerałów” omówione zostaną poszczególne minerały pod kątem ich składu oraz właściwości chemicznych, a także zastosowania surowców mineralnych w różnych gałęziach przemysłu.

Lekcja dostosowana jest do podstawy programowej nauczania chemii (dział VII systematyka związków nieorganicznych) i dedykowana uczniom szkół ponadpodstawowych. Stanowi doskonałe uzupełnienie zajęć prowadzonych w szkole.

Metodą wiodącą lekcji jest wykład połączony z pokazem minerałów.

Czas trwania: 45 minut

Lekcję prowadzi: dr Roksana Maćkowska

Materiały do pobrania: Chemia minerałów [PDF]

 

Zapisy: edukacja@mz.pan.pl, tel. 22 629 74 79 w.225

Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i przesłania odpowiedniego linka logowania lub numeru ID do uczniów oraz pracownika PAN Muzeum Ziemi prowadzącego zajęcia. Zajęcia nie są nagrywane. Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć i dbania o zachowanie porządku.