Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Co jest starsze?

W życiu bardzo lubimy porównywać. Na przykład co jest lepsze, a co gorsze, co droższe, co tańsze, co szybsze, co wolniejsze, itd. Często pytamy również o to co jest starsze, a co młodsze. Zwłaszcza w geologii, która zajmuje się odtwarzaniem historii naszej planety. By tę historię uporządkować, pytanie o kolejność wydarzeń z odległej przeszłości, mających wpływ na dzisiejszą postać Ziemi, jest niezwykle zasadne. Zwłaszcza, że obecnie mamy dostęp jedynie do niewielkiej części śladów, które te wydarzenia pozostawiły po sobie. A im więcej czasu minęło tym śladów jest mniej.

Wyobraźmy sobie, że w odsłonięciu skał widzimy zespół leżących na sobie warstw. Naturalnym jest, że zadajemy sobie tytułowe pytanie. Okazuje się, że odpowiedź na nie, nie jest taka trudna. Ale żeby jej udzielić musimy znać dwie podstawowe zasady stosowane w geologii. Pierwsza z nich nosi nazwę „Zasady aktualizmu geologicznego” i przyjmuje, że procesy geologiczne (fizyczne i chemiczne) zawsze, od początku istnienia naszej planety, aż po czasy współczesne, działały wedle tych samych praw. Natomiast druga – „Zasada superpozycji” zakłada, że w serii niezaburzonych warstw (głównie osadowych), najstarsze znajdują się na spodzie sekwencji i są przykryte przez warstwy coraz młodsze.

Czytaj więcej… Co jest starsze [do pobrania]