Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Rozeznanie rynku

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie składa zapytanie ofertowe mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: Al. Na Skarpie 20/26 i Al. Na Skarpie 27, Warszawa”.

Załączniki:

2018 ogłoszenie – rozeznanie rynku na przeglądy budowlane

2018 załącznik nr 1 – formularz ofertowy

2018 załącznik nr 2 – karta – zestawienie obiektów