Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Nowe warsztaty w Ofercie Edukacyjnej

Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. O ewolucji i systematyce organizmów

Warsztaty dla klas licealnych/techników

Czas trwania: ok. 90 min. (w tym ok. 50-60 min. prezentacja multimedialna, 30-40 min. część warsztatowa)

Maksymalna liczba osób: 20

Poza odświeżeniem, wzbogaceniem i ugruntowaniem wiedzy o ewolucji biologicznej, głównym zadaniem niniejszych zajęć jest zapoznanie młodzieży ze współczesnymi poglądami na systematykę organizmów żywych.

Zajęcia rozpoczynają się od prezentacji multimedialnej, w trakcie której zostają przedstawione podstawowe informacje o mechanizmach ewolucji biologicznej oraz o powstawaniu nowych gatunków. Zostają wyjaśnione zagadnienia doboru naturalnego, doboru płciowego oraz różnych typów specjacji (powstawania nowych gatunków). W dalszej części prezentacji zajmujemy się systematyką i taksonomią organizmów żywych. Począwszy od klasycznego, Linneuszowskiego podziału świata żywego, przechodzimy do zagadnienia wpływu naszej wiedzy o ewolucji na współczesne podejście do problemu taksonomii i systematyki, od której oczekuje się odzwierciedlania realnych pokrewieństw między organizmami. W kolejnej części prezentacji, młodzież ma okazję zapoznać się z podstawami kladystyki – obecnie najbardziej rozpowszechnionej metody badania pokrewieństw i ewolucji.

W ramach krótszej części warsztatowej, młodzież ma sposobność samodzielnego skonstruowania prostego drzewa filogenetycznego (diagramu pokrewieństw) na podstawie ilustracji małej grupki fikcyjnych stworzeń.

Michał Loba