Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Wystawy paleobotaniczne

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie dysponuje gotowymi wystawami objazdowymi, których listę zamieszczono poniżej. Placówki muzealne zainteresowane wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 629 74 79 lub mailowy: sekretariat@mz.pan.pl lub bezpośrednio do Działu Paleobotaniki: rafal.kowalski@mz.pan.pl; w.108

WĘDRÓWKA PO KARBOŃSKICH LASACH

9 plansz: 100 cm x 70 cm

okazy skamieniałości

Wystawa poświęcona jest roślinom, które żyły na terenie dzisiejszej Polski ponad 300 milionów lat temu, w karbonie. W skład ekspozycji wchodzi 9 plansz prezentujących najważniejsze grupy karbońskich roślin (kolorowe rekonstrukcje całych roślin, ich poszczególnych organów, zdjęcia skamieniałości, opisy) oraz liczne (liczbę okazów dostosowujemy do możliwości ekspozycyjnych) skamieniałości reprezentujące każdą prezentowaną na planszach grupę.