Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Karta Dużej Rodziny

Z przyjemnością informujemy, że Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie dołączyło do programu Karta Dużej Rodziny realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny nabywają prawo do ulgowych biletów wstępu (także osoby dorosłe). Dzieci w wieku przedszkolnym zwolnione są z opłat za wstęp do Muzeum Ziemi.