Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

10 pytań o mapę geologiczną

Na prezentowanej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie wystawie „Z przeszłości geologicznej Ziemi”, znajdują się opracowania graficzne, między innymi przedstawiające mapę geologiczną i przekrój geologiczny przez Góry Świętokrzyskie.

Już na pierwszy rzut oka widać, że mapa ta różni się bardzo od znanych i powszechnie używanych map topograficznych czy turystycznych. Aby ułatwić zrozumienie specyfiki graficznych opracowań geologicznych, z którymi można się zetknąć także poza Muzeum Ziemi, a co za tym idzie pomóc w odczytywaniu ich treści, powstał niniejszy tekst.

Czytaj więcej… 10 pytań o mapę geologiczną [do pobrania]