Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. O ewolucji i systematyce organizmów

Źródło: https://www.yourgenome.org

Poza odświeżeniem, wzbogaceniem i ugruntowaniem wiedzy o ewolucji biologicznej, głównym zadaniem lekcji jest zapoznanie młodzieży ze współczesnymi poglądami na systematykę organizmów żywych.

Lekcja odbywa się w formie prezentacji multimedialnej, w trakcie której przedstawimy podstawowe informacje o mechanizmach ewolucji biologicznej oraz o powstawaniu nowych gatunków. Wyjaśnione zostaną zagadnienia doboru naturalnego i płciowego oraz różnych typów specjacji (powstawania nowych gatunków). Omówiona zostanie systematyka i taksonomia organizmów żywych. Rozpoczynając od klasycznego, linneuszowskiego podziału świata żywego, przejdziemy do zagadnienia wpływu naszej wiedzy o ewolucji na współczesne podejście do problemu taksonomii i systematyki. W kolejnej części prezentacji, młodzież będzie miała okazję zapoznać się z podstawami kladystyki – obecnie najbardziej rozpowszechnionej metody badania pokrewieństw i ewolucji.

Lekcja dostosowana jest do podstawy programowej i dedykowana uczniom liceum i technikum. Poszerza swoim zakresem podstawę programową z przedmiotu biologia, IX. Ewolucja, punkty: 2-7, 10, 11.

Czas trwania: 50 minut

Lekcję prowadzi: dr Michał Loba

 

Zapisy: edukacja@mz.pan.pl, tel. 22 629 74 79 w.225

Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i przesłania odpowiedniego linka logowania lub numeru ID do uczniów oraz pracownika PAN Muzeum Ziemi prowadzącego zajęcia. Zajęcia nie są nagrywane. Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć i dbania o zachowanie porządku.