Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Lekcje muzealne online

? Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nowymi lekcjami muzealnymi online.
Zapisy: edukacja@mz.pan.pl, tel. 22 629 74 79 w.225. Oferta lekcji muzealnych online jest bezpłatna.

Chemia minerałów
Kapsuła czasu, czyli o czym mówią skamieniałości w bursztynie?
Skały i minerały skałotwórcze
Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. O ewolucji i systematyce organizmów