Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Skały i minerały skałotwórcze

Grupa minerałów stanowiących główne składniki skał to tak zwane minerały skałotwórcze. Należą do nich przede wszystkim krzemiany i glinokrzemiany. Podczas zajęć proponowanych przez Muzeum Ziemi uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z właściwościami, występowaniem oraz zastosowaniem najważniejszych minerałów tworzących skały. Na lekcji przestawione również zostaną wszystkie typy skał (magmowe, osadowe, metamorficzne) z dokładnym omówieniem ich powstawania. Na zajęciach uczniowie poznają właściwości występujących w przyrodzie surowców skalnych i mineralnych, a także nauczą się omawiać ich znaczenie dla gospodarki Polski i Świata.

Zajęcia dostosowane są do podstawy programowej przedmiotu geografia (dział V litosfera) i dedykowane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Lekcja polecana jest szczególnie osobom zdającym maturę z geografii.

Metodą wiodącą lekcji jest wykład połączony z pokazem okazów skał i minerałów.

Czas trwania:

Szkoła podstawowa: 45-60 minut

Liceum i technikum: 60-75 minut

Lekcję prowadzi: dr Roksana Maćkowska

 

Zapisy: edukacja@mz.pan.pl, tel. 22 629 74 79 w.225

Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i przesłania odpowiedniego linka logowania lub numeru ID do uczniów oraz pracownika PAN Muzeum Ziemi prowadzącego zajęcia. Zajęcia nie są nagrywane. Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć i dbania o zachowanie porządku.