Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

NOWY RODZAJ I GATUNEK WĘŻOWIDEŁ ODKRYTY PRZEZ DR. MICHAŁA LOBĘ ORAZ DR HAB. URSZULĘ RADWAŃSKĄ! 

Niedawno, w czasopiśmie naukowym Acta Geologica Polonica, ukazała się praca dr Michała Loby z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie oraz dr hab. Urszuli Radwańskiej z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (publikacja jest na razie dostępna tylko on-line we wczesnym dostępie). Autorzy opisują w niej zespół kopalnych wężowideł z dwóch górnojurajskich (oksford i kimeryd) lokalizacji: z stanowisk Wapienno/Bielawy na Kujawach oraz kamieniołomu Zalas na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród rozpoznanych wężowideł udało się zidentyfikować zupełnie nowy rodzaj i gatunek Ophiobartia radwanskii! 
Artykuł można przeczytać tutaj!