Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Muzeum Ziemi solidarne z Ukrainą

Zawiodły wszelkie oczekiwania, dyplomatyczne zabiegi zastąpiła brutalna przemoc. Atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy wywołuje nasz sprzeciw i najdalej idące oburzenie. Podeptano zasady i zobowiązania, naruszono międzynarodowe prawo. Ten akt przemocy zasługuje na stanowcze potępienie. Występujemy przeciwko agresji, stajemy po stronie jej ofiar, solidaryzujemy się z suwerenną Ukrainą. Polska Akademia Nauk, której jednostką naukową jest Muzeum Ziemi, podziela najdalej idące obawy społeczności międzynarodowej, zachowując jednocześnie nadzieję na powstrzymanie agresji i przywrócenie pokoju. Bliskie są nam sprawy naszych Ukraińskich Współpracowników i Przyjaciół.

 

 

 

Muzeum Ziemi w ramach bilateralnej współpracy naukowej między PAN i Narodową Akademią Nauk Ukrainy realizuje trzy projekty badawcze:

♦ „Stanowiska typowe bioty kopalnej zachodniej Ukrainy jako wspólne dziedzictwo geologiczne” z Państwowym Muzeum Przyrodniczym we Lwowie

♦ „Zmiany środowiskowe na granicy badenu i sarmatu w Paratetydzie środkowej (dane z Polski i Ukrainy)” z Instytutem Geologii i Geochemii Kopalin Użytecznych NANU we Lwowie

♦ „Charakterystyka porównawcza złóż bursztynu w Polsce i Ukrainie” z Instytutem Nauk Geologicznych NANU w Kijowie

Mamy nadzieję, że będzie dane nam je kontynuować.