Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

IX Festiwal Sąsiedzki „Wespół w Zespół dla Solca”

21 czerwca 2022, godz. 18.00: Biblioteka nr 97, ul. Czerniakowska 178A

 

W krainie ozów, kemów i drumlinów czyli polodowcowy krajobraz Polski

Wykład Karoliny Jackowiak-Konopskiej (PAN MZ)

W trakcie wykładu słuchacze dowiedzą się o zlodowaceniach plejstoceńskich, poznając ich zasięg przestrzenny i czasowy. W jaki sposób lodowiec kontynentalny wpłynął na kształtowanie się krajobrazu Polski? Gdzie na obszarze naszego kraju występuje krajobraz polodowcowy? Omówione zostaną cechy krajobrazu młodoglacjalnego z uwzględnieniem poszczególnych form, takich jak moreny, ozy, kemy, drumliny oraz jeziora polodowcowe. Zapraszamy serdecznie! Wstęp wolny.

 

Organizatorem wydarzenia jest Festiwal Sąsiedzki „Wespół w Zespół dla Solca”.

Więcej informacji: Festiwal Sąsiedzki