Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Kapsuła czasu, czyli o czym mówią skamieniałości w bursztynie?

Jeśli interesuje Cię paleontologia i paleoekologia, to ta lekcja jest dla Ciebie. Dowiesz się czym są skamieniałości, czyli dowody ewolucji. Dowiesz się jak wyglądał proces ich powstawania (fosylizacja) i jaka jest różnica między skamieniałością strukturalną a śladową. Bliżej poznasz skamieniałości zachowane w bursztynie i innych żywicach kopalnych, czyli inkluzje organiczne. Dowiesz się jak i kiedy powstał bursztyn bałtycki i jak wyglądał proces powstawania inkluzji.

Bursztyn stanowi okno na świat sprzed ponad 40 milionów lat. W trakcie lekcji przeniesiemy się do paleogenu, zobaczymy jak wówczas wyglądał świat i jaki panował klimat. Poznasz mieszkańców bursztynowego lasu, ich stan zachowania oraz wybrane interakcje (pozytywne i negatywne) jakie zachowały się między organizmami, jak np. pasażer na gapę. Do lekcji dostępna jest notatka w formie mapy myśli, która pomoże Ci w zapamiętaniu wszystkich ważnych terminów biologicznych.

Lekcja dostosowana jest do podstawy programowej nauczania biologii i dedykowana uczniom klas VI – VIII szkoły podstawowej.

Czas trwania: 45 minut

Lekcję prowadzi: mgr Katarzyna Szczepaniak

Materiały do pobrania: Notatka z lekcji [PDF]

 

Zapisy: edukacja@mz.pan.pl, tel. 22 629 74 79 w.225

Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i przesłania odpowiedniego linka logowania lub numeru ID do uczniów oraz pracownika PAN Muzeum Ziemi prowadzącego zajęcia. Zajęcia nie są nagrywane. Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć i dbania o zachowanie porządku.