Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Wędrówka po karbońskim lesie

Warsztaty dla klas: III-V szkoły podstawowej

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 24

Początek tytułowej wędrówki stanowi pokaz multimedialny. By ukazać, iż nasza podróż odbywa się w czasie i przestrzeni, będziemy posługiwali się przystępną dla szerokiego grona odbiorców tabelą stratygraficzną oraz mapą przedstawiającą układ kontynentów 300 mln lat temu. Opiszemy karboński las oraz zwierzęta w nim żyjące. Ilustracją dla naszej narracji będą plansze z rekonstrukcjami przedstawicieli fauny i flory oraz fotografiami ich skamieniałości.
W drugiej części warsztatów uczniowie będą mogli zapoznać się z prawdziwymi skamieniałościami roślin, o których usłyszeli podczas prezentacji. Prezentowane okazy będzie można dotykać oraz odwzorowywać na papierze. Dostępne będą także wycinanki, na których podstawie uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie dokonać rekonstrukcji roślin z karbońskiego lasu.