Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

/Góry Świętokrzyskie /Warsztaty dla szkół

Góry Świętokrzyskie. Od trylobita do Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego

WARSZTATY DLA SZKÓŁ

Staropolskie Zagłębie Przemysłowe to najstarszy polski okręg przemysłowy, a do końca XIX wieku – najważniejszy. Jego obszar obejmuje tereny: Gór Świętokrzyskich, doliny rzeki Kamiennej, Płaskowyżu Suchedniowskiego, Przedgórza Iłżeckiego i fragment Garbu Gielniowskiego. Dzieje Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego to opowieść o ludziach, wielkich fortunach i historii przemysłu, ale także o geologii tego obszaru. Podczas warsztatów poznamy geologiczne tajemnice Gór Świętokrzyskich i zastanowimy się, jakie kryją informacje o przeszłości geologicznej Ziemi. Dowiemy się również, jak geologia wpływa na naszą historię. Warsztaty towarzyszą wystawie „Zabytek zbyteczny? Staropolskie Zagłębie Przemysłowe w fotografii Michała Sieradzana”.

Informacje ogólne
Termin: 16.01-9.02.2023.
Czas trwania zajęć: 90 min.
Uczestnicy: szkoła podstawowa, klasy 4–6.
Maksymalna liczebność grupy: 20 uczniów.
Koszt: 1 zł/os.

Cele edukacyjne

Uczniowie:

– poznają warsztat pracy paleontologa;
– pozyskają wiedzę dotyczącą różnych typów skamieniałości;
– zapoznają się z różnymi paleośrodowiskami;
– posiądą podstawową umiejętność przygotowywania przekrojów geologicznych;
– udoskonalą umiejętność kreatywnego myślenia.

Pamiątka

Każdy uczeń na pamiątkę odbytych warsztatów, otrzyma oryginalną muszlę mięczaka ze światowej sławy stanowiska miocenu w Korytnicy.

Zapisy

Tel. 22 629 74 79 w. 203

Góry świętokrzyskie | warsztaty dla szkół – materiały do pobrania.