Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

O ewolucji nosorożców

Rekonstrukcja artystyczna nosorożca leśnego i włochatego. Ryc. Michał Loba

 

Współcześnie na świecie żyje pięć gatunków nosorożców. Wśród nich trzy są krytycznie zagrożone wyginięciem, a kolejne dwa narażone lub bliskie stanu narażenia na wyginięcie. W przeszłości geologicznej sytuacja wyglądała inaczej. Szeroko rozumiane nosorożce stanowią starą i niegdyś bardzo zróżnicowaną linię ewolucyjną. Przedstawicieli tej linii ujmuje się w systematyce organizmów w randze nadrodziny Rhinoceratoidea. Wywodząc się od zwierząt wielkości psa, zrodziła ona największe ssaki lądowe, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi. Jej przedstawiciele występowali licznie w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej. Grupa niezwykle ciekawa i różnorodna. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o jej historii ewolucyjnej i dawnym zróżnicowaniu, zachęcamy do lektury artykułu:

O ewolucji nosorożców [do pobrania]

dr Michał Loba