Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

/PROJEKT SKARPA
/BUDUJEMY ZESPÓŁ

Jesteśmy warszawskim Muzeum „Na Skarpie” – z lokalizacji i adresu. To zobowiązuje. Po kilku miesiącach rozmów i konsultacji ogłaszamy początek projektu badawczo-edukacyjnego „Na Skarpie” (2023–2025). Zapraszamy Was do włączenia się w tę inicjatywę i współtworzenia naszego zespołu.

Skarpa to aorta Warszawy. Jak rzeka – jest tym, co jednoczy, a zarazem jest przestrzenią całkowicie odmienną i unikatową. Bywa też metaforą naszego życia. Chcemy poznać Skarpę interdyscyplinarnie i wielopłaszczyznowo, łącząc inicjatywę badawczo-naukową z działaniami edukacyjnymi i interwencjami. Zapraszamy naukowców, badaczy, twórców, edukatorów, a nade wszystko mieszkańców, chcących współdzielić się z nami wiedzą i doświadczeniem tej przestrzeni. Poznajmy Skarpę i dajmy się poznać Skarpie.

Nasze badania i działania obejmą m.in. tematy:

– geologia i geografia Skarpy

– hydrologia Skarpy

– fauna i flora Skarpy

– historia Skarpy

– gruzowisko Skarpy i jej archeologia

– ludzie Na Skarpie

– Skarpa jako zjawisko socjologiczne i doświadczenie graniczne

– architektura Skarpy

– realizacje artystyczne Na Skarpie

Współtwórz z nami nieoczywistą interwencyjną monografię warszawskiej Skarpy.

Zapraszamy do kontaktu:

anna.piontek@mz.pan.pl / sekretariat@mz.pan.pl

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

Aleja Na Skarpie 20/26 i 27

00-488 Warszawa

www.mz.pan.pl