Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

/MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET I DZIEWCZĄT W NAUCE /2023

 

Dokładnie 11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (eng. International Day of Women and Girls in Science) – święto ustanowione przez ONZ w 2015 na wniosek UNESCO, UN Women, ITU i innych organizacji, które wspierają i doceniają dostęp kobiet oraz dziewcząt do nauki, ich kształcenia i badań naukowych na wszystkich szczeblach edukacji. Święto to ma nie tylko upamiętnić, ale i podkreślić kluczową rolę, jaką kobiety i dziewczęta odgrywają w środowiskach naukowych.

Z tej okazji przypominamy kilka kobiet związanych z PAN Muzeum Ziemi.

Przyczyniły się one nie tylko do rozwoju własnych dyscyplin, ale również kształcenia, bezpośredniego czy pośredniego, nowych pokoleń badaczek i badaczy. Pracowniczki i pracownicy PAN Muzeum Ziemi w wielu przypadkach kontynuują projekty przez nie zapoczątkowane, korzystając z notatek lub nabytej przez nie literatury.

Choć nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich osób związanych z PAN Muzeum Ziemi, to prezentujemy sylwetki pięciu badaczek: prof. Hanny Czeczott, prof. dr hab. Zofii Kielan-Jaworowskiej, dr hab. Teresy Maryańskiej, prof. dr hab. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz oraz dr hab. Barbary Studenckiej, prof. PAN.

Naukowczynie PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – do pobrania.