Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza – nowa lekcja w Ofercie Edukacyjnej Muzeum Ziemi

Zapraszamy grupy szkolne na nową lekcję muzealną, która od kwietnia 2018 r. pojawiła się w OFERCIE EDUKACYJNEJ MUZEUM ZIEMI

Na lekcji Rzeźbiarze krajobrazu – od gór do morza omawiane są różne, typowe dla terenu Polski krajobrazy. Szczególną uwagę poświęcono wyjaśnieniu w jaki sposób powstały i jak wyglądają formy rzeźby charakterystyczne dla młodych, wysokich gór, starych gór i wyżyn, nizin i wybrzeży morskich. Lekcja ma formę pokazu multimedialnego, który uzupełniony jest  prezentacją okazów skał pochodzących z omawianych rejonów. Po lekcji uczniowie będą umieli opisać i zlokalizować na mapie Polski obszary o różnym ukształtowaniu rzeźby terenu oraz podać przyczyny takiego stanu rzeczy.

Lekcja adresowana jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.

Zapisy prowadzimy pod numerem telefonu: (22) 629-80-63 w.203 lub 204

R. Szczęsny