Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI | CZAS UWIĘZIONY W SKAŁACH | 4.11.2022

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu z cykl EduMuzeum „Czas uwięziony w skałach”, objętym patronatem honorowym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Nr patronatu: 131/22/P). Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2022 roku w siedzibie PAN Muzeum Ziemi przy Alei Na Skarpie 20/26 w Warszawie.
Na szkolenie złoży się cykl aktywizujących wykładów prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin geologii, którzy zaprezentują specyfikę odtwarzania wydarzeń z przeszłości geologicznej naszej Planety, wynikającą ze stosowania różnych metod badawczych.
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają:
  • katalog wystawy stałej „Z przeszłości geologicznej Ziemi”– nawiązującej do tematu seminarium, prezentowanej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie;
  • prezentacje ilustrujące zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia – na nośniku pamięci;
  • pisemne zaświadczenie o udziale w seminarium.
W trakcie spotkania będzie również możliwość nabycia specjalnych edukacyjnych pakietów geologicznych, zawierających próbki skał z terenu Polski oraz okazy typowe dla poszczególnych okresów geologicznych. Cena pakietu: 289 zł.
Edukacyjny Pakiet Geologiczny_Muzeum Ziemi w Warszawie można obejrzeć tutaj!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy przy pomocy dostępnego pod linkiem formularza: https://forms.gle/MqA1Kskft3FWaueo9 w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2022 roku. 
Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium (PAN MZ SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI – do pobrania) i udziału w spotkaniu. Dyrektorów szkół prosimy o umożliwienie nauczycielom udziału w seminarium. 
Do zobaczenia w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie!