Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Skąd wiadomo kiedy to było? Czyli jak mierzymy czas w geologii

Na lekcji omawiane są sposoby odtwarzania kolejności, zapisanych w skałach  wydarzeń  z przeszłości geologicznej Ziemi. Mowa jest o metodach określania względnego i bezwzględnego wieku skał, rekonstrukcji następstwa procesów geologicznych, a także korelacji obserwacji pochodzących z odległych od siebie miejsc. Wyjaśniane są także zasady tworzenia podziałów stratygraficznych (tabela stratygraficzna) z uwzględnieniem problemów wynikających z niepełnego zapisu historii planety w materiale kopalnym.

Lekcja adresowana jest do uczniów liceów.

Ryszard Szczęsny