Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

dr Michał Loba

Pracownik Działu Paleozoologii od 2018 r.

Zainteresowania naukowe:

Interpretacja wieku i trybu życia kręgowców lądowych na podstawie ich osteohistologii.

Taksonomia wężowideł (Ophiuroidea, Echinodermata) jurajskich na podstawie izolowanych elementów szkieletowych.

Kontakt:

mloba@mz.pan.pl

Zakres działalności w Muzeum Ziemi:

Asystent Muzealny

Udział w prowadzonych przez Muzeum Ziemi pracach dydaktycznych i wystawienniczych.

Opracowywanie i porządkowanie kolekcji paleozoologicznych znajdujących się w zbiorach Muzeum Ziemi.

Ostatnie ważniejsze publikacje:

Gorzelak P., Salamon M. A., Lach R., Loba M., Ferré B. 2014: Microlens arrays in the complex visual system of Cretaceous echinoderms. Nature Communications 5:3576 doi: 10.1038/ncomms4576