Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Nadzór Inwestorski

wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą

MZ_zaproszenie do składania ofert_nadzor inwestorski_25.05.2022

decyzja-MWKZ-rewitalizacja-dachu-20-26

MZ_zal nr 1 formularz ofertowy_nadzor inwestorski_25.05.2022

MZ_zal nr 7 wzor UMOWY_nadzor inwestorski_25.05.2022

MZ_zal nr 8_oswiadczenie_Ukraina_nadzor inwestorski_25.05.2022

pozwolenie-na-budowę-rewitalizacja-dachu-20-26

Projekt-część-opisowa

przedmiar-robót-na-dach-i-instalację-odgromową

rys.1

rys.2

rys.3

rys.4

rys.5

rys.6

rys.7

rys.8

rys.9

rys.10

rys.11

rys.12

rys.13

rys.e1

sst-_-20-26-Muzeum-Ziemi

22122022_Zakończenie procedury rozeznania rynku na usługę nadzoru inspektora (1)