Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Świadkowie epoki lodowej

Warsztaty dla klas: VI-VII szkoły podstawowej

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 24

Dział Popularyzacji Nauk Geologicznych proponuje warsztaty dedykowane klasom VI i VII szkoły podstawowej pt. „Świadkowie epoki lodowej”, które dotyczą głazów narzutowych.

Zajęcia rozpoczynają się od 20 minutowego wykładu, podczas którego uczniowie wprowadzeni zostaną w tematykę zlodowaceń (podział oraz zasięgi zlodowaceń na terenie Polski). Następnie omówione będą  kierunki transportu głazów narzutowych, przeniesionych przez lądolód na teren Polski oraz najciekawsze i najcenniejsze pod względem przyrodniczym głazy narzutowe.

W części warsztatowej młodzież nauczy się rozpoznawać główne typy skał i ich zastosowania. Ciekawym urozmaiceniem zajęć, o ile pogoda dopisze, będą ćwiczenia w terenie (na zewnętrznej ekspozycji głazów narzutowych zgromadzonych przy Muzeum Ziemi) uczniowie zlokalizują wyznaczone głazy narzutowe, określą ich litologię oraz zmierzą obwód.