Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Wykład geologia i minerały ukrainy

GEOLOGIA  I MINERAŁY UKRAINY

 

Zapraszamy do odkrywania bogactwa geologicznego oraz tajemnic surowców mineralnych Ukrainy – 6 lipca o godzinie 16:00 na wykład w języku ukraińskim w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Wykład wygłosi dr Svitlana Vasylenko – starszy pracownik naukowy,  Zakład Geologii Minerałów Instytutu Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

Położenie i bogactwo ukraińskich minerałów sprzyja rozwojowi współzależnych gałęzi przemysłu, co czyni kraj atrakcyjnym gospodarczo pod względem surowców mineralnych. Najważniejsze z nich to: rudy żelaza, tytanu i cyrkonu, litu, metali ziem rzadkich, węgiel, grafit, rudy złota i polimetaliczne, nikiel, molibden, bursztyn oraz inne kamienie szlachetne i ozdobne.

Jak pokazują wydarzenia z początku roku 2022, rozpoczęta przez Rosję wojna na Ukrainie, bogactwo jest zarówno dużą szansą, jak i zagrożeniem.

Wybrane minerały i skały z Ukrainy ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie można obejrzeć na wystawie „Mineralne zasoby Ukrainy” w budynku przy Alei Na Skarpie 20/26.

 

 

ГЕОЛОГІЯ ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ

Запрошуємо Вас 6 липня о 16-00 на відкриту лекцію українською мовою до ПАН Музею Землі у Варшаві.

Василенко Світлана Петрівна – старший науковий співробітник, кандидат геологічних наук, відділ Геології корисних копалин Інституту Геологічних наук Національної Академії наук України, м. Київ.

Розташування та багатство корисних копалин України сприяє розвитку взаємозалежних галузей промисловості, що робить країну економічно привабливою з точки зору мінеральної сировини. До найважливіших з них належать: руди заліза, титану та цирконію, літію, рідкісних та рідкісноземельних металів, кам’яне вугілля, графіт, золото-поліметалічні руди, нікель, молібден, бурштин, коштовне та декоративне каміння.

Багатство надр України – це значні можливості і загроза одночасно, як показують події початку 2022 року, війна в Україні, роз’язана Росією.

Відкрити геологічні багатства та таємниці України Ви також зможете відвідавши експозицію «Мінеральні ресурси України» в ПАН Музеї Землі у Варшаві за адресою алея на Скарпі 20/26.