Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Rozterki tłumacza

Nowy artykuł w Kąciku edukacyjnym Muzeum Ziemi

Wyraz „tłumaczenie” ma kilka znaczeń, ale najczęściej rozumiany jest jako przekład wypowiedzi lub tekstu z jednego języka na inny. Nie wchodząc w szczegóły jest to skomplikowany proces, w którym dąży się do tego aby w języku docelowym stworzyć odpowiednik zawierający ten sam przekaz. W tym celu tłumacz musi nie tylko uwzględnić inne nazwy słów dotyczących tych samych pojęć ale zwłaszcza różnice wynikające z odmiennej konstrukcji języków w sferze gramatyki czy składni, a także wziąć pod uwagę specyfikę kontekstów kulturowych, idiomy itp. […].

Wydaje się zatem, że termin „tłumaczenie” ma niewiele wspólnego z geologią, chyba, że chodzi o przekład artykułu naukowego czy popularnonaukowego np. z języka polskiego na angielski lub odwrotnie. Moim zamiarem jest ukazanie, że pomiędzy „klasycznym” rozumieniem terminu tłumaczenie, a działaniami prowadzonymi przez geologów istnieją jednak zbieżności. Zwłaszcza w kartografii geologicznej.

Czytaj więcej… Rozterki tłumacza [pdf]

dr Ryszard Szczęsny