Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

XXXI Spotkanie Badaczy Bursztynu: 17 listopada 2017, godz. 11:00

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

XXXI Spotkanie Badaczy Bursztynu: 17 listopada 2017, godz. 11:00

STAN BADAŃ BURSZTYNU W POLSCE

PROGRAM WYSTĄPIEŃ

W programie spotkania podsumowanie badań nad bursztynem:

1. Kostjaszowa: Bursztyn na Sambii – wydobycie, obróbka, wydarzenia

2. R. Kasiński, B. Słodkowska, R. Kramarska: Korelacja stratygraficzna osadów bursztynonośnych z północnej Lubelszczyzny i Wołynia

3. Zglinicki: Skład mineralogiczny i geochemiczny minerałów ciężkich ze stanowiska Novi Petriwci

4. Gazda, E. Mendyk, J. Paluch: Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu – nowe fakty

5. Matuszewska, M. Kucharska: Wybrane metody identyfikacji sukcynitu modyfikowanego

6. Naglik, L. Natkaniec-Nowak, P. Drzewicz, P. Stach: Wykorzystanie spektroskopii Ramana w badaniach żywic kopalnych – teraźniejszość i przyszłość

7. Maćkowska: Lecznicze właściwości minerałów i bursztynu

8. Kupryjanowicz: Stan poznania eoceńskich obunogów (Crustacea, Amphipoda) w oparciu o kolekcję bursztynu Muzeum Ziemi PAN”.

9. Jordan, I. Kania, W. Krzemiński: Rhabdomastix Skuse, 1890 (Diptera, Limoniidae) w eoceńskim bursztynie bałtyckim

10. Szczepaniak: Inkluzje ochotek w bursztynie bałtyckim

11. Pielińska: Las bursztynodajny – rekonstrukcje i wizje artystyczne

Zwiedzanie wystawy stałej Bursztyn Polska i Świat.