Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Powiadomienia o wyborze ofert

Informacja o zakończeniu postępowania pod nazwą naprawa rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich  tarasu parteru oraz zadaszenia tarasów 2-go piętra, budynku Muzeum Ziemi w Warszawie adres  Aleja Na Skarpie 27 (2)

Informacja o zakończeniu postępowania pod nazwą: naprawa rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich  tarasu parteru oraz zadaszenia tarasów 2-go piętra, budynku Muzeum Ziemi w Warszawie adres:  Aleja Na Skarpie 27 (1)

Projekt budowlano – wykonawczy rozbiórki płyty żelbetowej oraz remontu ogrodzenia wraz z przebudową jego posadowieniem, dla nieruchomości Muzeum Ziemi w Warszawie, adres Aleja Na Skarpie 27

Projekt budowlano – wykonawczy wykonania izolacji pionowej i poziomej budynku Muzeum Ziemi w Warszawie, adres Aleja Na Skarpie 27