Muzeum Ziemi

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

Za górą – historia cerkwi w Łopience: wystawa Towarzystwa Karpackiego

Towarzystwo Karpackie oraz Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie serdecznie zapraszają na wystawę pt. Za górą – historia cerkwi w Łopience.

Łopienka to nieistniejąca obecnie, zagubiona wśród bieszczadzkich gór mała bojkowska wioska, która słynęła niegdyś jako największe greckokatolickie sanktuarium maryjne na terenie Bieszczadów.
Chociaż udokumentowana historia Łopienki sięga połowy XVI w. wystawa opowiada jedynie o ostatnich, najbardziej dramatycznych, 90 latach jej istnienia. Okres ten obejmuje lata przedwojenne, czasy II Wojny Światowej, przymusowe wysiedlenia akcji „Wisła” i ich konsekwencje – opuszczenie, zniszczenie i zapomnienie. Jest to historia typowa dla całej Polski południowo-wschodniej, ale Łopienka okazała się miejscem szczególnym. Pomimo wielokrotnego skazywania na zagładę i zapomnienie, nie tylko przetrwała, ale i ożyła. Za sprawą wielu ludzi dobrej woli, którym nie był obojętny jej los łopieńska cerkiew powstała z ruin. I jak przed wojną do cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej pielgrzymowały tysiące wiernych tak i teraz rzesze turystów i pielgrzymów przychodzą zobaczyć odbudowaną cerkiew i pomodlić się przed kopią cudownego obrazu.
Wystawa jest fotograficznym zapisem tylko niektórych zdarzeń, albo tych najważniejszych, albo tych, które udało się ocalić z wojennej pożogi i trudnych lat powojennych. Wszystkie zdjęcia ułożone są chronologicznie w trzech grupach, z których każda odróżnia się innym kolorem zdjęć. Pierwsza to lata przed wysiedleniem – wszystkie zdjęcia są w sepii, druga obejmuje okres zniszczenia i pierwszych prób odbudowy – zdjęcia są czarno-białe i trzecia to okres odbudowy – dominują zdjęcia kolorowe.
Chociaż na fotografiach dominuje cerkiew pw. św. Paraskewii to wystawa jest także historią ludzi, tych którzy mieszkali tu kiedyś i tych, którzy ratując cerkiew pozostawili tutaj cząstkę siebie. I jak każda historia nie kończy się, ale będzie miała swój dalszy ciąg, w którym każdy może dopisać kolejny rozdział.

Zbigniew Kaszuba

[Best_Wordpress_Gallery id=”36″ gal_title=”Spotkania Karpackie”]

AUTORZY WYSTAWY

Projekt graficzny: Agnieszka Bernadzka, Ireneusz Marciszuk, Monika Rzepiejewska

Skład komputerowy: Dariusz Dąbrowski, Ireneusz Marciszuk

Tekst: Zbigniew Kaszuba

Korekta edytorska: Piotr Kieraciński

Zdjęcia: Archiwum Państwowe w Przemyślu, archiwum BDZ w Rzeszowie,  Archiwum NID, Narodowe Archiwum Cyfrowe, F.  Adamczyk, J. Bartha, J. Borejszo, R. Brykowski, A. Bykowska, A. Ciołkowska, J. Falkowski, F. Kanclerz, Z. Kaszuba, A. Krencik, G. Muszyński, J. Natkański, J. Nawrot,  M. Papinczak, T. Sybidło, J. Tur, M. Węgrzyn, ze zbiorów:  Olgierda Łotoczki, Pawła Kusala, Marii Papinczak

Dziękujemy wszystkim autorom za udostępnienie posiadanych zdjęć

Wydruk plansz: Studio Fotograficzne Art Foto Robert Bogudziński

 

Wystawa czynna:

od poniedziałku do piątku: 9.00 – 16.00

w niedziele: 10.00 – 16.00 (wstęp wolny)

Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł